Lokálna a globálna zodpovednosť firmy

Firma RODINKA, s.r.o. sa od samého začiatku rozhodla podeliť so svojim ziskom, časom, know-how na lokálne i globálne sociálne projekty (lokálna a globálna sociálna zodpovednosť).

Pod lokálnou sociálnou zodpovednosťou rozumieme spolupodieľanie sa na rozvoji Slovenska (pomoc ľuďom v núdzi, pomoc v budovaní lepšieho Slovenska…).

Pod globálnou sociálnou zodpovednosťou rozumieme pomoc ľuďom v núdzi prostredníctvom podpory medzinárodných rozvojových projektov.

Majitelia firmy majú k týmto témam veľmi blízky vzťah, nakoľko sa angažujú už viac ako 10 rokov v oblastiach lokálnej a globálnej sociálnej zodpovednosti. Profesionalitu a serióznosť v týchto oblastiach potvrdzuje aj ich univerzitné vzdelanie. Spoločníčka firmy Mgr. Martina Chvojková vyštudovala medzinárodné vzťahy a európske štúdia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Masarykovej univerzite v Brne so štúdijným pobytom na Boloňskej univerzite. Spoločník firmy Mag. Pavel Chvojka absolvoval univerzitné štúdium medzinárodný rozvoj na Viedenskej univerzite so štúdijným pobytom na Londýnskej univerzite.

 

Spoločníci firmy RODINKA, s.r.o. sa zapojili a prispeli na projekt v Indonézii na podporu a rozvoj domorodcov. Prostredníctvom tohto projektu sa domorodci naučia obhospodarovať to, čo majú k dispozícii, naučia sa spolunažívať so susednými kmeňmi, čo sa za dlhé storočia nepodarilo. Prvým úspechom je, že okolité kmene sa zapojili do projektu a verejne vyjadrili mier a úsilie o spoločné zmližovanie sa. Domorodci si postavia obydlia a budú sa môcť uživiť prácou v prostredí, v ktorom žijú. Okrem toho tento projekt zachráni niekoľko tisíc hektárov pralesu, ktoré sú tzv. "pľúcami sveta", pretože kyslík je dôležitý pre všetkých ľudí na celom svete. Ak by sa tento prales nezachránil, tak by hrozilo, že by ho ľudia mohli do 20 rokov vytĺcť.

 

  

Vytvorené redakčným systémom Webbie spoločnosti SoftWave s.r.o.